Operations centres

From EGIWiki
Jump to: navigation, search
Main EGI.eu operations services Support Documentation Tools Activities Performance Technology Catch-all Services Resource Allocation SecurityThis page provides mapping of countries to Operations Centres.

last update: December 2012

Country Operations centre Notes
AsiaPacific AsiaPacific
CERN CERN
Serbia NGI_AEGIS
Albania NGI_AL Decommissioned
Armenia NGI_ARMGRID
Austria NGI_IT
Bosnia Herzegovina NGI_BA
Bulgaria NGI_BG
Belgium NGI_NL
Belarus NGI_BY
Switzerland NGI_CH
China NGI_CHINA
Cyprus NGI_CYGRID
Czech Republic NGI_CZ
Germany NGI_DE
Denmark NGI_NDGF
Spain NGI_IBERGRID
Estonia NGI_NDGF
Finland NGI_FI
France NGI_FRANCE
Georgia NGI_GE
Greece NGI_GRNET
Croatia NGI_HR
Hungary NGI_HU
Hungary <span />IDGF Deskop grid
Ireland Decommissioned
Israel NGI_IL
Italy NGI_IT
Lithuania NGI_NDGF
Latvia NGI_NDGF
FYR Macedonia NGI_MARGI
Moldova NGI_MD
Montenegro NGI_ME
Netherlands NGI_NL
Norway NGI_NDGF
Poland NGI_PL
Portugal NGI_IBERGRID
Romania NGI_RO
Slovenia NGI_SI
Slovakia NGI_SK
Sweden NGI_NDGF
Turkey NGI_TR
UK NGI_UK
Canada ROC_Canada
IGALC Decommissioned
ROC_LA ROC_LA
Russia Russia
South Africa NGI_ZA
Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox
Print/export